Sterilizáló berendezések vizsgálata tesztpreparátumonként

4 470 Ft

Sterilizáló berendezések vizsgálata tesztpreparátumonként

A vizsgálat jelentősége

A sterilizáló berendezéseknek a sterilizálás munkafolyamatában kiemelt jelentősége van. Megbízható működésük, sterilizáló hatásuk nagymértékben függ az alkalmazott sterilizálás állapotjelzőitől és az üzemeltetés szakszerűségétől. Ezeket a sterilizátorokat előírt gyakorisággal mikrobiológiai ellenőrző-, és műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.

A vizsgálat elvégzésének indikációja
 • új vagy felújított készülék üzembe helyezésekor
 • üzemelő készülékek esetében félévente, formaldehides gázsterilizátorok esetében negyedévente szükséges
 • mikrobiológiai vizsgálat „nem megfelelő” eredménye esetén műszaki felülvizsgálatot követően ismételten szükséges
 • minden olyan műszaki hiba kijavítása, vagy alkatrészcsere után szükséges, amely a készülék sterilizáló hatását befolyásolhatja
 • minden olyan esetben, amikor a vizsgálat egyéb okok (kórházi járvány stb.) miatt indokolt
Vizsgálati módszer

A bioindikátorokkal történő sterilizáló hatásellenőrzés alapelve, hogy a vizsgálandó sterilizáló berendezés munkaterébe a sterilizálandó rakomány közé az adott sterilizáló ágenssel (gőz, száraz, forró levegő, etilénoxid gáz, formaldehid gáz, plazma, illetve vaporizált hidrogén-peroxid) szemben a mikroorganizmusok rezisztenciáját meghaladó, aerob szaprofita baktérium-spórákat tartalmazó, meghatározott számú tesztpreparátumot kell elhelyezni. Ezt követően a sterilizáló berendezést az előírt paraméterek mellett üzemeltetni kell, majd a sterilizáló ciklus lejárta után a kezelt tesztpreparátumokat a vizsgálatot végző mikrobiológiai laboratóriumba kell beküldeni visszatenyésztésre.

A tesztpreparátumok igénylése

A spórapreparátumokat a SYNLAB Debreceni Mikrobiológiai Laboratóriumtól igényelhető a debrecen@synlab.com e-mail címen, vagy a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályai küldik meg az üzemeltető részére kezelési utasítással együtt a helyi együttműködési megállapodásnak megfelelően.

A sterilizátorok ellenőrzéséhez használt tesztkészítmények

Autokláv: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Hőlégsterilizátor: Bacillus atropheus ATCC 9372
Etilénoxid gázsterilizátor: Bacillus atropheus ATCC 9372
Formaldehides gázsterilizátor: Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149
Plazma- és vaporizált hidrogén-peroxid sterilizátor: Geobacillus stearothermophilus ATCC7953

Az elhelyezendő tesztpreparátumok száma a sterilizáló berendezés térfogatától függ.

  50 l és alatta 51 l-től 61 l-től 101 l-től 201 l-től 251 l-től 501 l-től
Autokláv 4 db 5 db 10 db
Hőlégsterilizátor 5 db 10 db 15 db 20 db
Etilénoxidos gáz~ 10 db
Formaldehid gáz~ 7 db 10 db 15 db
Plazmasterilizátor 6 db 7 db 8 db 10 db
A tesztpreparátumok igénylésének menete
 1. Az az üzemeltető, aki a tesztpreparátumokat közvetlenül a SYNLAB Hungary laboratóriumaiból igényli, a megfelelő számú tesztpreparátum árát befizeti.
 2. Befizetésbizonylatot a vizsgáló laboratóriumba megküldi az igényléssel együtt (e-mail, fax, postai úton).
 3. A laboratórium kiküldi a sterilizáló berendezéshez szükséges tesztpreparátumokat és a megrendelő lapot a megadott címre.
 4. A tesztpreparátumokat be kell számozni (bontatlanul) és egyenletesen elosztva a berendezés munkaterének jellemző pontjain, a sterilizálandó rakomány közé kell helyezni.
 5. A beszámozott tesztpreparátumok munkatérbe való helyezését (a tér pontjainak pontos megjelölésével) rögzíteni kell a megrendelő lap vizsgálat adatai oszlopba.
 6. Az üzemeltető a sterilizáló berendezést az előírt paraméterek mellett üzemelteti, majd a kezelt tesztpreparátumokat a pontosan kitöltött megrendelő lappal együtt visszaküldi a feldolgozó mikrobiológiai laboratóriumba.
 7. A laboratórium a vizsgálat elvégzése után megküldi az eredményt az üzemeltetőnek.
Eredmények értelmezése

A vizsgált sterilizátor mikrobiológiai hatásfoka a megadott üzemmód mellett:

 • „Megfelelő”: ha a vizsgált készülék üzemeltetésének paraméterei megfelelőek voltak, és az előírt számú egyidőben kezelt valamennyi preparátum visszatenyésztése során baktérium szaporodás nem volt tapasztalható.
 • „Nem megfelelő”: ha az előírt számú, egy időben kezelt tesztpreparátumok közül egy vagy többnél a visszatenyésztés során baktériumszaporodás volt tapasztalható
 • „Nem értékelhető”: ha a vizsgált készüléket nem az előírásnak megfelelően üzemeltették.
Eredménykiadás módja

Nyomtatott eredmény kiadása: postai úton, személyes átvétellel
Elektronikus eredményközlés: e-mailen

Irodalom

Pechó Zoltán, Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a sterilizálásról Az egészségügyi ellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve (Budapest, 2010)
Epinfo 23.évfolyam, 3.szám Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatástani ellenőrzése
18/1998.(VI.3.) NM rendelet


A vizsgálat ára a 27%-os áfát tartalmazza.

A vizsgálat ára: 4 470 Ft

Eredmény kiadás: 3-5 munkanap