BNO-kód kötelező feltüntetése vizsgálatkérő lapokon


A vizsgálatkérő lapokon lévő BNO-kód (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) feltüntetésével kapcsolatban, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerével összhangban, az alábbi jogszabályi előírásokra hívjuk fel a figyelmüket.


1.) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A § (10) bekezdésében a beutaló kötelező tartalmi elemei között szerepel a BNO-kód:

„A beutalónak tartalmaznia kell:
a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódjátkonzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO-kódját.”

2.) Az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) a magyar állam központosított, elektronikus egészségügyi adatokat tároló és továbbító rendszerébe a laboratóriumi eredményeket BNO-kód nélkül rögzíteni és továbbítani nem lehetséges, így tájékoztatjuk, hogy az EESZT-be történő sikeres feltöltéshez a laboratóriumi vizsgálatkérő lapokon a BNO-kód feltüntetése kötelező, ennek elmaradása esetén az EESZT-be történő továbbítást Társaságunk nem tudja elvégezni.

Vissza a hírekhez