Körömkaparék gomba vizsgálata

20 020 Ft

Körömkaparék gomba vizsgálata

Tájékoztató a köröm gombás fertőzésének vizsgálatáról
Körömkaparék mintából

 

Előkészítés, mintavétel

Előkészítés: Mikológiai vizsgálatra akkor kerülhet sor, ha a beteg a mintavételt megelőzően nem részesült fungisztatikus, vagy fungicid hatású szerekkel történő kezelésben, vagy ha igen, bizonyos idővel ilyen jellegű kezelés befejezése után: mikológiai szempontból indifferens, lokális, vagy fungisztatikus készítmény esetén minimum egy hét, fungicid kezelést követően egy hónap múlva lehet elvégezni a mintavételt.

A mintavétel előtt meg kell tisztítani a körmöket a körömlakktól, kozmetikumoktól.

 

Mintavétel (A mintavételt csak szakorvos végezheti el!)

  • mintavétel előtt a körmöket 70%-os alkohollal lemossuk. Ez javítja a mikroszkópos kimutathatóság esélyét és csökkenti a tenyészet baktériumokkal való kontaminációját.
  • mintavételi eszközként steril kaparó eszköz használható
  • a kaparékot steril Petri-csészébe gyűjtjük
  • vizsgálati minta: a körömlemez alatti „sajtos” felrakódás.

 

Sebészileg eltávolított, letépett, vagy levágott körömdarabok nem alkalmasak a vizsgálatra.

 

Mintaszállítás:

  • a vizsgálati minta szállítása történhet steril Petri csészében, vagy egyéb, biztonságosan zárható steril edénykében
  • a vizsgálati mintát a mintavételt követően 24 – 48 órán belül a laboratóriumba kell juttatni
  • a mintaszállítás lehetőleg szobahőmérsékleten történjen (legfeljebb 2-30°C között)

 

Vizsgálat: dermatophytonok és sarjadzó gombák irányában történnek vizsgálatok:

 

Mikroszkópos vizsgálat

A körömtöredékeket tárgylemez közepére gyűjtjük, és fedőlemezzel borítjuk. A fedőlemez széléhez KOH oldatot cseppentünk, majd a preparátumot óvatosan melegítjük, vigyázva, hogy ne forrjon fel. A preparátumra ezután vattatamponnal enyhe nyomást gyakorolva, maceráljuk. Az így elkészített preparátumot mikroszkóp alatt, kezdetben kisebb, majd nagyobb nagyítással vizsgáljuk, és a gombaelemeket keressük.

A negatív mikroszkópos keneteredmény nem zárja ki a gombás fertőzés lehetőségét (lehetséges hibák: mintavételi, szállítási hiba, alacsony csíraszámban levő kórokozó, stb.)

 

Tenyésztés

Tenyésztésre antibiotikummal kombinált Sabouraud táptalajt használunk, mely visszaszorítja a kísérő baktérium flórát.

Oltókaccsal, vagy tűvel történik a minta táptalajra való felvitele: a táptalaj felszínével megnedvesített kacsot a mintához érintjük, és a kaparék szemcséket több ponton (legalább 8-10) a táptalaj felszínére helyezzük.

Az így elkészített lemezt 30 °C fokon, normál atmoszférában tenyésztjük. A tenyésztési idő 7-20 nap, ami alatt biztosítani kell, a megfelelő párás környezetet.

 

Identifikálás

A táptalaj felszínén megjelenő penészgombák és dermatophytonok esetében celluxlevonatot készítünk: a telep felszínét cellux csíkkal óvatosan megérintjük, majd laktofenol-fukszin, vagy metilénkék oldatot tárgylemez felszínére cseppentve, ebbe a cellux csíkot belesimítjuk.

Az identifikálás Gomba Határozó alapján történik, figyelembe véve a gomba színét, morfológiai megjelenését, a gombatelep alsó felszínének színét, makro- és mikrokonídiumok alakját, elhelyezkedését.

A táptalaj felszínén megjelenő sarjadzó gombák azonosítása automata módszerrel, Vitek2 automata, vagy MALDI TOF segítségével történik.

 

Érzékenységi vizsgálatok

A sarjadzó gombák érzékenységi vizsgálatát Vitek2 automatában, az identifikálással párhuzamosan végezzük, rezisztencia kártyák segítségével, melyek a gyártó cég által meghatározott antimikotikus szereket tartalmazza: Amphotericin B, Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole.

 

A penészek és dermatophytonok érzékenységi vizsgálatát nem végzi laboratóriumunk.

A vizsgálat ára: 20 020 Ft

Eredmény kiadás: 28 munkanap