Minden, amit az új koronavírus laborvizsgálatairól tudni érdemes

Minden, amit az új koronavírus laborvizsgálatairól tudni érdemes


A WHO a világjárványt okozó új koronavírus elleni harc egyik fő eszközeként jelölte meg a koronavírus teszt elvégzését. A megfelelő diagnosztikai eljárás lehetővé teszi a fertőzés jelenlétének gyorsabb felismerését és a beteg megfelelő ellátását. A SARS-CoV-2 kimutatására többféle diagnosztikai teszt létezik. Nem mindegy azonban, hogy melyiket mikor végzik el, mint ahogy az sem, hogy mit szeretnénk megtudni: korábban átestünk-e már a fertőzésen, vagy hogy jelenleg fertőzöttek vagyunk-e. Az eligazodásban nyújtanak segítséget labordiagnosztikai szakembereink.


Az elsősorban súlyos, akut légzőszervi tünetekkel járó, igen fertőzőképes SARS-Co-V-2 vírus a koronavírusok családjába tartozik. Az új koronavírus a kínai Wuhan városából terjedt el, világjárványt (pandémiát) okozva az egész világon. A WHO 2020 februárjában a SARS-CoV-2 által okozott betegséget COVID-19-nek nevezte el.


Milyen laboratóriumi vizsgálatokkal mutatható ki a fertőzés?

Az, hogy valaki érintett-e a fertőzésben, többféle laboratóriumi módszerrel állapítható meg:

  • a vírus RNS kimutatásával: az orr-vagy szájgaratüreg nyálkahártyájáról vett mintából a vírus örökítő anyagát (RNS) polimeráz láncreakcióval (PCR) detektáljuk
  • a vírus-specifikus antigén(ek) kimutatásával: rapid fluoreszcens immunoassay-vel légúti mintából
  • és az antitestek kimutatásával: ekkor a szervezet által a kórokozó ellen termelt antitesteket vizsgáljuk vérből.

Ezeknek a vizsgálati módszereknek az eredményei más-más információt közvetítenek az orvosok számára, ezért a szerepük is eltérő a SARS-CoV-2 fertőzés diagnosztikájában.


A módszerek előnyei és hátrányai

A PCR-teszt (RT-PCR: reverz transzkripciós polimeráz láncreakció)

A legjobb és legérzékenyebb vizsgálati módszer az aktuálisan zajló fertőzés megítélésére. A betegséget okozó vírus örökítőanyagát (RNS) mutatja ki a vizsgált mintából, amely igazolja a vírus jelenlétét a légutakban. A vizsgálat során az orr- vagy szájgarat nyálkahártyáról vesznek mintát, a vizsgálat eredményére 24-48 órát kell várni. A cégünk által jelenleg alkalmazott teszt a vírus genetikai állományának 3 szakaszát vizsgálja, emiatt az általunk használt PCR reakció igen nagy érzékenységűnek tekinthető.


Rapid antigén teszt (rapid fluoreszcens immunoassay)

A vírus S-proteinjét mutatja ki. Olcsóbb vizsgálati módszer a PCR-nél, de alacsonyabb érzékenységű. Ezért egy negatív eredmény esetén a megerősítéséhez szükséges az RT-PCR vizsgálat. A mintavétel az orr-vagy szájgaratüregből történik, a vizsgálat ideje kb. 15 perc.

koronavírus-teszt

Szerológiai vizsgálatok (SARS-CoV-2-specifikus antitestek kimutatása)

Az akut fertőzés kimutatására a szerológiai tesztek nem igazán alkalmasak. Az antitestek jelenléte arra ad választ, hogy korábban találkoztunk-e a vírussal, és beindult-e már az immunrendszer válaszreakciója, azaz átestünk-e már a fertőzésen. A szerológiai tesztek ugyanis a SARS-CoV-2 vírus ellen termelődött ellenanyagokat mutatják ki vérmintából, azaz a vizsgált személy fertőzésre adott immunválaszáról adnak képet. Ezek a koronavírus tesztek amellett, hogy segítséget nyújtanak a betegség teljes diagnosztikájában, segíthetnek a tünetmentes fertőzöttek, illetve a fertőzésen már átesett, immunitást szerzett személyek felderítésében is.

A szerológiai teszteknek két nagy csoportja ismert:
Rapid antitest tesztek

Ezek a koronavírus tesztek a vizsgált személy vérében található SARS-CoV-2 -specifikus korai (IgM) és késői (IgG) típusú ellenanyagok gyors kimutatására szolgálnak. Az eredmény akár 15 perc alatt elkészül. Számos ilyen teszt van forgalomban hazánkban is, de kérdés, hogy ezek esetében milyen gyártói bevizsgálási adatok állnak rendelkezésre, milyen az érzékenységük és pontosságuk, továbbá ezeket mennyire tudja igazolni professzionális laboratórium a gyakorlatban.


Automatizált antitest tesztek (ELISA és egyéb immunoassay alapú)

Ezek a koronavírus tesztek a SARS-CoV-2 elleni korai (IgM, esetleg IgA) vagy a késői (IgG) típusú antitest ellenanyag jelenlétét és mennyiségét mutatják ki vérből. A vizsgálati idő 1-3 óra. Alátámasztják a fertőzés diagnózisát, kiegészítik a közvetlen kórokozó kimutatási módszereket, valamint felhasználhatók epidemiológiai adatok gyűjtésére is. Mint minden fertőzés esetében, így az antitest kimutatásánál is alapszabály, hogy két betegmintát (egyet a betegség 1. hetéből, a másikat 2–3 héttel később) kell megvizsgálni a helyes eredményért.


A szerológiai tesztek (így a rapid antitest vizsgálatok is) nyújtotta információk
Szerológiai teszt eredmények információtartalma PCR vagy Antigén teszt eredmény nélkül Klinikai értelmezési lehetőségek
RT-PCR IgM IgG
nem történt A páciens nem rendelkezik védettéggel, a negatív szerológiai eredmény viszont nem zárja ki a fertőzést, mivel lehet, hogy a mintavétel az ablakperiódusba esett, így az ellenanyagok még nem jelentek meg a keringésben. A páciens – ha nem különítik el – fertőzésveszélyt jelenthet a környezetére nézve. Rapid teszteknél előfordulhat fals negatív eredmény is.
nem történt A páciens talán a fertőzés korai szakaszában lehet. Lehet, hogy a teszt keresztreakciót ad más kórokozókkal is, így álpozitív eredményről lehet szó Ismételt vizsgálat javasolt a fertőzőképesség kizárására (PCR és szerológia)
nem történt A páciens a fertőzés aktív szakaszában lehet, a specifikus ellenanyagok kezdenek megjelenni. Lehetséges átvészeltség is perzisztáló IgM mellett. A páciens fertőzőképes is lehet, ezért mindenképpen szükséges ennek kizárására PCR-vizsgálatot végezni!
nem történt A páciens a fertőzés késői szakaszában lehet. Szintén lehetőség, hogy a páciens korábban már átesett a fertőzésen. Ilyen esetben a fertőzőképesség még fennállhat, szükséges elvégezni a PCR vizsgálatot ennek kizárására.


A szerológiai teszt PCR-vizsgálattal kombinálva nyújtott információi
Teszteredmények Klinikai értelmezési lehetőségek
RT-PCR IgM IgG
A fertőzőképesség igazolható, ellenanyag-válasz még nem detektálható, ezért a fertőzés korai stádiuma valószínűsíthető.
A páciens a fertőzés korai szakaszában lehet, fertőzőképes.
A páciens még a fertőzés aktív szakaszában van, a specifikus ellenanyagok is megjelentek. Fertőzőképes állapot.
A páciens a fertőzés későbbi szakaszában lehet, de még biztosan fertőzőképes.
A páciens a fertőzés korai szakaszában lehet (ez esetben a PCR eredménye álnegatív), vagy az IgM eredménye álpozitív. Mivel az IgM pozitivitás önmagában lehetséges álpozitivitás, ezért mindenképpen szükséges a PCR és antitest kimutatás megismétlése.
A páciens a gyógyulási szakaszban lehet, vagy korábban már áteshetett a fertőzésen (IgM perzisztáló jelenléte mellett). A PCR-vizsgálat megismétlése mérlegelendő.
A páciens korábban már áteshetett a fertőzésen és rendelkezik immunitással.
Koronavírus

Vissza az érdekességek, aktualitásokhoz