Lehet nekem is Árpád-házi DNS-em?

Lehet nekem is Árpád-házi DNS-em?

Számtalan újságcikk, blog bejegyzés és fórum foglalkozott az elmúlt hetekben azzal, hogy „azonosították az Árpád-ház DNS-ét”, és a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetőjét Kásler Miklós professzort idézve „ha lesz rá forrás, és részletesebben meg tudjuk vizsgálni a DNS-eket, akkor apai ágon vissza tudunk menni az Árpádok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan milyen népcsoportokból tevődtek össze az Árpád-ház tagjai…”


Árpád-házi DNS

Most nem foglalkozva az utána kialakult szakmai-politikai vitákkal és értelmezésekkel az Árpád-házi királyok genetikai eredetéről, beszéljünk arról, hogy valóban lehetséges-e, és ha igen milyen módon megállapítani-azonosítani valakinek a genetikai eredetét? Ha ez lehetséges, akkor kiderülhet az is rólunk, hogy valamely híres személy rokona, netalán az Árpád-ház leszármazottja vagyunk?

Mindenek előtt azt kell tisztáznunk milyen „génvizsgálat” szükséges ehhez, léteznek-e speciális gének, melyek jellemzők egy népességre, etnikumra vagy nemzetre? Természetesen nincsen olyan gén, mely csak egy etnikumra, népcsoportra jellemzőek, legalábbis eddig nem találtak ilyet. Ennek megfelelően pl. nem létezik olyan hogy „magyar gén”, hanem ehelyett a nagyon variábilis DNS-szekvenciában találhatók olyan változatok, melyek az egyes populációkban változó gyakorisággal fordulnak elő. III. Béla csontleletének vizsgálata során is ilyen polimorf (sok változatot felmutató) DNS-szekvenciákat vizsgáltak, ráadásul az apáról fiúra öröklődő Y-kromoszómán, hogy megállapítsák államalapító dinasztiánk férfi ági genetikai eredetét. Mivel az ilyen DNS-markerek a ritka, véletlen mutációt leszámítva változatlanul adódnak tovább a szülők-gyermekek vonalán leszármazási markereknek is nevezzük. Az Archeological and Anthropological Sciences szaklapban közölt 17 ilyen DNS-marker jellemzői alapján III. Béla Y-kromoszómás haplotipusa az ún. R1a haplocsoportba sorolható, mely tulajdonság széles körben elterjedt Európa szerte, és maximumát leginkább Kelet-Európában a szláv eredetű népcsoportokban éri el. De jellemző ennek a tulajdonságnak a széles európai elterjedtségére, csak említésképpen a török-oszmán birodalmat felvirágoztató Ottomán-dinasztia (leghiresebb császáraként a magyar történelemből jól ismert II. Szulejmán) férfi tagjai ugyancsak az R1a haplocsoportba tartozó és az Árpád-háziakhoz közeli rokon Y-kromoszómával rendelkezett. Ma élő ismert emberként pedig Tom Hanks-et lehetne idesorolni, aki ugyancsak ilyen Y-kromoszómás jelleggel bir.

Az anyai ági genetikai eredetet a mitokondriális DNS vizsgálatával lehet megállapítani, ui. a mtDNS kizárólag az anyától öröklődik (ebben az esetben mindegy, hogy fiú v. lánygyermek, mindketten csak az anyai mtDNS-t öröklik). A kapott mtDNS szekvenciákat haplotipusnak nevezzük, és ezeket leszármazási alapon ugyanúgy haplocsoportba soroljuk, mint az Y-kromoszómákat, és hasonlóképpen azokhoz, az egyes mtDNS haplocsoportok elterjedése, gyakorisága a különböző földrajzi régiókban, népcsoportok és etnikumok között változó lehet. (Vannak pl. mtDNS haplocsoportok, melyek kizárólag afrikai eredetű emberekben található meg, más tulajdonságok szinte csak amerikai őslakosokban.) Ne felejtsük el, hogy az mtDNS vizsgálat csak az anyai ági eredetünkről, és történelmi múltunkról ad ismeretet, az Y-kromoszóma pedig csak férfiak esetében informatív!

Egy új, az ún. GPS Origins módszerrel már lehetőségünk van arra is, hogy ne csak az apai v. anyai leszármazásunkat, hanem a mindkét szülőtől örökölt DNS-állományunk eredetét, keveredését és múltját ismerjük meg. A GPS Origins teszt során az összes apai és anyai eredetű testi kromoszóma (az ún. autoszómák) DNS állományában mérjük fel sok-sok ezer variábilis DNS-szakasz (marker) tulajdonságát, és a kinyert adathalmazt hasonlítjuk össze a ma élő népességekben megfigyelt változatokkal. A genom tudomány fejlődésével évente több ezer személy DNS-szekvenciája generálódik, ezáltal olyan szekvencia-adatbázisok épülnek fel és érhetők el, melyekben való lekérdezés és összehasonlítás – természetesen név nélkül – segit az egyes személyek DNS-ének történetét feltárni. A módszer információt ad arról is, hogy milyen nagyobb népcsoportokhoz, régiókhoz köthető leginkább a vizsgált személy örökítőanyaga és milyen arányban.

És ezek ma már mindenki számára elérhetők, nem csillagászati összegért, és könnyen megállapítható, hogy az Árpád-házi királyokhoz, netalán valamely más híres személyhez köthet valakit rokonság…

Vissza az érdekességek, aktualitásokhoz