Genetikai származás vizsgálatok


Ki ne lenne kíváncsi genetikai eredetére és múltjára, vajon honnan jöttek apai és anyai felmenői? Lehetséges, hogy egy gyors és fájdalommentes DNS-mintavétellel (szájnyálkahártya törlet) választ kaphat ezekre a kérdésekre és megtudhatja, hogy az Európát benépesítő ősi telepesek, vagy később ide érkező népek leszármazottja?
Mi több, a „GPS-Origins DNS-teszt” segítségével még az is kideríthető, hogy földrajzilag milyen területekről származik, akár 10 000 évre visszamenőleg.

Keressen minket bizalommal!

SYNLAB GenoID DNS Laboratórium

  1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

  +36 1 465 0124, +36 30 815 2246

  genoid.hungary@synlab.com


A genetikai eredet vizsgálata izgalmas kirándulást ígér a genetikai múltunkba. Ki ne lenne kíváncsi saját, vagy valamely közeli rokona genetikai eredetére, hogy vajon milyen európai, vagy esetleg ázsiai gyökerű DNS-tulajdonságokkal rendelkezik? A fiúkra jellemző, apai ágon öröklődő Y-kromoszóma DNS a családot alapító ősatya genetikai eredetéről mesél. Ezzel a tudományos időutazással mindenki megismerheti családjának genetikai eredetét, amelyet a DNS-szekvenciák mesélnek el, emellett képet kap arról is, hogy DNS-tulajdonsága mennyire egyedi a népességben. Az eredmény 30 munkanapon belül készül el.
A vizsgálat a mitokondriális DNS vizsgálatával tárja fel anyai vonalon a leszármazást. A vizsgálat azon alapul, hogy mind a férfiak, mind a nők csak az anyjuktól öröklik ezt a sejtmagon kívüli DNS-t. Az eredmény a haplocsoport, a „klán”, melybe a vizsgált személy tartozik. Húsznál is több haplocsoport ismert jelenleg. Mintegy 175 000 évvel ezelőtt jött létre a modern ember valahol Kelet-Afrikában. Idővel az emberek kezdtek kivándorolni Afrikából, benépesítve a világ többi részét. Ahogy letelepedtek más földrajzi területeken, a DNS-ük megkülönböztethető DNS-markereket vett fel, ezzel létrehozva a vándorlás genetikai naplóját. Ezek a markerek adják a haplocsoportot, ami az eredet helyével van összefüggésben, amint azt az alábbi térképen a betűk jelzik. Kivel van Ön rokonságban? Európa őslakóival, akik valamikor a jégkorszak előtt, legalább 20 000 éve népesítették be a kontinenst? Vagy az Ön ősei inkább későbbi látogatók Ázsiából, vagy éppen Észak-Amerikából? Lehet, hogy rokona valamely híres történelmi személyiségnek? Derítse ki anyai vonalú eredetvizsgálattal!
A GPS (Geographic Population Structure, földrajzi populáció-eloszlás) Origins™ DNS teszt lehetővé teszi, hogy DNS-e vizsgálatával legalább 1000 évre visszamenőleg meg tudja mondani, melyik helyről származik. A GPS Origins™ 36 globális génállomány alapján kiszámítja az autoszomális DNS genetikai jellemzőit. A vizsgálat során összevetjük az Ön egyedi DNS mintázatát az összes már vizsgált populációval (pontosabban azokéval, melyekről tudjuk, hogy huzamosabb ideig ugyanazon a területen élt), hogy behatároljuk, honnan ered DNS-e. Egyes esetekben a GPS Origins™ akár település szinten is visszavezeti az Ön DNS-ét. Végül a DNS-állomány migrációs útvonalai alapján – az ősi, a különböző korokban változó mintázatokat felhasználva – két genetikai migrációs útvonalat számít ki. A lelet 36 potenciális (a teljes világot lefedő) génállomány keveredési arányát, illetve ezen elsődleges génállományok történetét mutatja. A lelet a DNS földrajzi eredetét is jelzi; ez lehet egy ország, vagy akár egy város is. Az Ön DNS mintázata akkor alakult ki, amikor két különböző populációs csoport keveredett és egy új genetikai mintázatot hozott létre —azt, amit végül Ön örökölt.Családfakutatás, rokonságtesztek


A hagyományos szülőségi teszten kívül mód van arra is, hogy egyéb közeli rokonság fennállását megállapítsuk két személy között, pl. féltestvérség, édes testvérség, nagybácsi/nagyéni-unokaöccs/unokahúg, nagyszülő-unoka viszony. Ide tartoznak azok az esetek is, amelyek tulajdonképpen apasági vizsgálatok, ám a feltételezett apa mintája nem áll rendelkezésre (pl. elhunyt vagy elzárkózik a részvételtől), így az ő genetikai jellegeire vérrokonainak vizsgálatával kell következtetnünk, tehát indirekt módon próbáljuk megállapítani apaságát. Megjegyzendő, hogy a rokonsági vizsgálatok esetén általában nem várhatók 99% fölötti valószínűségű eredmények, de legtöbbször így is szubjektíven kielégítő következtetésre lehet jutni. Általánosságban igaz, hogy minél több megfelelő vérrokont lehet vizsgálni, annál pontosabb eredményt kapunk.
Az Y-kromoszómára jellemző genetikai adatok összehasonlításával egyértelműen igazolható két férfi családtag közötti genetikai kapcsolat. Az Y-kromoszóma DNS-markereinek vizsgálatával csak megszakítatlan férfiági rokonsági kapcsolatok vizsgálhatók. A családfakutatáson kívül ez a teszt használható apasági vizsgálat kiegészítésére fiúgyermek esetén, közeli férfiági rokonság (pl. apai nagybácsi-unokaöccs) vizsgálatára, valamint egyes bűnügyi személyazonosítási célokra (pl. nemi erőszak). A vizsgálat menete és a felhasználható minták hasonlóak az apasági vizsgálatnál leírtakhoz, s formailag választható a jeligés vagy a névvel azonosított, jegyzőkönyvezett szakértői vizsgálat.
Ritkán, de előfordul, hogy az anya, esetleg mindkét szülő személye kérdéses, pl. intézetben nevelkedett gyermek, az újszülött elcserélésének gyanúja, bevándorlási ügyek kapcsán. A vélelmezett vagy feltételezett anya tekintetében az apasági teszthez hasonló módon megállapítható vagy kizárható az anyaság. Formailag ugyanúgy választhatja a jeligés, vagy a névvel azonosított, jegyzőkönyvezett szakértői vizsgálatot.
A személyazonosítási vizsgálat lényege, hogy valamely biológiai minta elemzésével nyert DNS-mintázatot összehasonlítjuk egy adott személyével. Az általunk alkalmazott módszerrel teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a biológiai minta a vizsgált személytől származik-e. Vizsgálható biológiai minta lehet pl. testváladékfolt, hajszál, fogkefe, cigarettacsikk, rágógumi (stb.). A vizsgálattal megállapítható az illető neme, valamint az is, ha a minta több személytől származik (pl. kevert váladékfolt). Az ügy menete megegyezik a jeligés vizsgálatnál leírtakkal, de a hasonlítandó személytől természetesen jegyzőkönyvezetten, azaz személyazonosítással egybekötve is le lehet venni a mintát.


A DNS-profil vizsgálataink aktuális árairól az ÁRLISTA oldalon tájékozódhat.Vissza