X

BEM

A biológiai monitorozás alapja a munkavállalók egészségének megőrzése, vegyi anyagok okozta foglalkozási megbetegedések megelőzése.

Célja a munkakörnyezetben előforduló vegyi anyagok vagy azok metabolitjának mennyiségi meghatározása az exponált dolgozó vizeletében, vérében és összevetése a referenciaértékekkel, az egészségkárosodás veszélyének megállapítása és megelőzése céljából.

Expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót éri.

Expozíciós idő: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve.

 

FONTOS A MONITOROZÁS – VÉGEZTESSE VELÜNK!

A rendszeresen jelentkező fokozott expozíciós esetek általában mulasztásokra, szabálytalanságokra utalnak, jelzik az ellenőrzések szükségességét. A rendszeres munkakörnyezeti és biológiai monitorozással, a munkavállalók klinikai vizsgálatainak ismétlésével (soron kívüli vizsgálattal) a további esetek kialakulását meg lehet akadályozni, és ez által az egészségi állapot megtartását lehet elősegíteni.

A synlab Budapest Központi Analitikai Laboratórium munkatársai modern körülmények között végzik a munkahelyi (foglalkozás-egészségügyi), biológiai expozíciós vizsgálatokat vizeletből és vérből.

Minőségpolitikánkról bővebben itt talál információt.

BEM vizsgálataink a NAT által NAT-1-1763/2014 számon akkreditáltak.

Megrendelés és mintavétel

A megrendelés írásos formában aláírt, pecséttel ellátott megrendelőlappal lehetséges.

Adatok:

 • munkahely adatai
 • számlázási adatok, fizetés módja
 • vizsgálandó komponensek (vegyi anyag / biológiai expozíciós mutató)
 • mintavétel ideje
 • dolgozók adatai (név és születési dátum, foglalkozás)

 

A megrendelőlap eredeti példányát a mintákkal együtt a vizsgálólaboratóriumba, vagy a mintaátvételi telephelyen kell leadni, vagy a mintaszállítónak átadni.

 

Preanalitikai útmutató

 

Mintavétel

A biológia expozíciós és hatásmutatók vizsgálatához mintavételi edényzetet és eszközöket a laboratóriumban és a mintaátvételi helyeken biztosítunk megrendelőink számára. Mintaátvételi helyeinken vérvétel is lehetséges.

 

Mintavételnél az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges:

Vizeletminta:

 • egyszeri, nem gyűjtött minta, a mintavétel konkrét idejét a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2. sz. mellékelte tartalmazza
 • kreatininre vonatkoztatott hányados értékeket ad meg a laboratórium
 • vizeletmennyiség min. 30-50 ml
 • a vizeletes edényen a dolgozó nevét és születési dátumát kell feltüntetni

 

Vérminta:

 • EDTA-s vérvételi cső haszálata szükséges, vérvétel után többször átforgatva
 • nem szükséges éhgyomri minta
 • a vérvételi csövön a dolgozó nevét és születési dátumát kell feltüntetni

 

Mintaszállítás

Mintaszállító gépjárműveink elegendő hűtő- és fagyasztókapacitással rendelkeznek. Amennyiben a mintaszállítás a megrendelő által történik, kérjük a mintákat a mintavétel után hűtve tárolják és szállítsák (2-8°C).

 

Mintatárolás

 • vizeletminta esetén: hűtve 2-8°C-on 1 hétig, fagyasztva 1 hónapig tartható el
 • vérminta esetén: hűtve 2-8°C-on 2 hétig tartható el