X

Általános információk környezetanalitika

Kémiai biztonság – Mit ajánl a SYNLAB?

Magyarországon jelenleg kötelező a veszélyes anyagok meghatározása a munkahelyi levegőben, illetve szintén kötelező a veszélyes anyagok biológiai monitorozása, melyet a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szabályoz.

Célunk, a törvényi előírásoknak megfelelően a munkahelyi egészségvédelmi intézkedések támogatása az általunk végzett laboratóriumi vizsgálatokkal, továbbá vevőink legteljesebb, gyors, hatékony, kedvező áron történő kiszolgálása. Műszerezettségünk, valamint szakmai-tudományos hátterünk felhasználásával segíteni kívánjuk a foglalkozás-egészségügyi orvosok azon döntését, hogy az adott munkakörben jelentkező terhelések nem okoznak-e az adott egyén számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt.

A synlab laboratóriumi hálózata vállalja a munkahelyeken jelen lévő, vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő munkahelyi és foglalkozási vegyi expozíció vizsgálatokat. Akkreditált munkahelyi mintavételt és munkahelyi vizsgálatokat, valamint akkreditált biológiai expozíciós vizsgálatokat (BEM) tudunk biztosítani az ország egész területén.

Vízvizsgálatok – Mit ajánl a SYNLAB?

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja. Biológiai jelentősége óriási, az élet elképzelhetetlen nélküle. A természetben azonban sosem fordul elő vegytiszta formában. A vízben megtalálható oldott anyagok miatt a vízminőség ismerete különösen fontos.
A víz minőségével támasztott követelményeket a felhasználás módja határozza meg.

A synlab laboratóriumi hálózata az egész ország területén akkreditált mintavételt és vizsgálatokat végez az alábbi területeken:

 • ivóvíz, (palackozott víz, ásványvíz)
 • mesterséges fürdővíz (uszodák, strandok)
 • felszíni vizek (természetes fürdővíz)
 • felszín alatti víz (figyelőkút)
 • kezelt vizek (víztisztítás, vízlágyítás)
 • szennyvíz, szennyvíziszap

Talaj és tápközeg – Mit ajánl a SYNLAB?

A talaj a földkéreg legkülső laza, termékeny rétege, mely életteret jelent a növények, állatok és az ember számára. Kémiai szempontból keverék, alkotórészei között szilárd, folyadék- és gáz fázisú anyagokat találunk.

A talaj értelmezése kiterjed:

 • a nem természetes felszíni takaróra
 • az antropogén ráhordásokra
 • szemétlerakók és gyártelepek töltéseire
 • rekultivációs meddőkre
 • termőföldre
 • nem termőföldre

A talaj korlátozottan rendelkezésre álló és sérülékeny erőforrás, a levegőhöz és vízhez hasonlóan védelmet és racionális használatot igényel a szennyezés, az erózió, a pusztulás ellen.

A talaj az egyik leggyakrabban szennyezett környezeti elem.

Laboratóriumi hálózatunk környezetvédelmi és mezőgazdasági talajvizsgálatok széles palettáját kínálja.

Mezőgazdaság – Mit ajánl a SYNLAB?

A mezőgazdaság az anyagi termelés, a gazdaság egyik fő ága, amely élelmiszereket és ipari nyersanyagokat állít elő. Alapvető termelési eszköze a termőföld. A mezőgazdaságnak nagyon fontos szerepe van az emberiség élelemmel való ellátásában. A nem megfelelő talajművelés, a túlzott műtrágyázás, a vegyszerek indokolatlan alkalmazása környezetvédelmi problémákat okozhat.

Laboratóriumi hálózatunk mezőgazdasági talaj – és növényvizsgálatokat egyaránt végez.

Élelmiszer, takarmány – Mit ajánl a SYNLAB?

A megfelelő táplálkozás kulcsfontosságú az emberek és az állatok számára egyaránt. Az élelmiszeripari vizsgálatok szolgálják azt a célt, hogy a fogyasztók megbizonyosodjanak arról, hogy az asztalukra kerülő termékek biztonsága és minősége megfelelő. Ugyanilyen fontos, hogy az állatok táplálóanyag, vitamin- és ásványianyag szükségletének optimális kielégítése érdekében ismerjük az etetésre kerülő takarmányok tényleges beltartalmi értékeit.

Szolgáltatásaink lehetővé teszik az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek minőségének javítását, kockázatainak csökkentését, a rendeletekben előírt követelményeknek megfelelően, és a különböző élelmiszerek akkreditált mikrobiológiai vizsgálatait. Együttműködő laboratóriumaink közreműködésével élelmiszerek akkreditált kémiai és fizikai vizsgálatát is vállalni tudjuk.

A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet írja elő az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékét.

Vizsgálati köreinkbe tartoznak:

 • Friss és tartósított élelmiszerek
 • Húskészítmények/ Hús alapú élelmiszerek
 • Gyümölcs és zöldségtermékek
 • Sütőipari termékek
 • Tej és tejtermékek
 • Higiéniai minták
 • Takarmányok

Környezethigiénia – Mit ajánl a SYNLAB?

A higiéniai előírások megtartása az egészség, az esztétikai élmények megőrzésére és a fertőzések elkerülésére irányuló tevékenység. Az élet minden területén nagy jelentősége van a tisztasági szabályok betartásának, különösen fontos az élelmiszer és vendéglátó iparban, továbbá az üzleti és a termelési szektorban is. Felületi mintavételeket tudunk biztosítani az ország bármely területén. Levegőből történő mintavételhez kérje kollégáink telefonos tájékoztatását a mintavétel lehetőségeiről.

A synlab laboratóriumai mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésével különböző területeken nyújt segítséget, mint:

 • Felülethigiéniai vizsgálatok
 • Levegőből történő tisztasági vizsgálatok
 • Vágóhídi tisztasági vizsgálatok
 • Élelmiszeripari, higiéniai minták vizsgálata
 • Húsfeldolgozó üzemek higiéniai mintáinak vizsgálata

Kozmetikumok – Mit ajánl a SYNLAB?

A napjainkban használatos kozmetikai termékek alapanyagaiban és adalékanyagaiban található vegyületekre sokak bőre allergiás tünetekkel reagálhat. Számos termék illatanyagokat is tartalmaz, amelyek újabb kockázatot jelenthetnek. Ilyenek például: bőrápolószerek, higiéniai szerek, dekorkozmetikumok.

A különböző kozmetikai termékek biztonságára, csomagolására vonatkozó előírásokat a 40/2001.(XI.23.) EüM rendelet tartalmazza.

Laboratóriumi vizsgálatainkkal segítséget nyújtunk a gyártóknak, forgalmazóknak, hogy megfeleljenek a nemzetközi és nemzeti jogszabályi követelményeknek.

Kémiai és mikrobiológiai vizsgálataink az alábbi termékcsoportokra vonatkoznak: 

 • Krémek
 • Arclemosók
 • Emulziók
 • Babaolajok
 • Fürdőkészítmények
 • Szappanok

Akkreditált vizsgálatok

Itt megtekintheti és letöltheti  a környezetanalitikához kapcsolódó vizsgálataink anyagait.