VÍZVIZSGÁLATOK


Ivóvíz (palackozott víz, ásványvíz)

Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszer, ezért emberi fogyasztásra csak a megfelelő minőségű víz alkalmas és biztonságos. Magyarországon az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket, a vizsgálandó paraméterek körét és a vizsgálatok gyakoriságát a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő.

Laboratóriumunk jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelve

végzi akkreditált kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatait és akkreditált mintavételi tevékenységét.

Mit kínálunk Önnek?

 • Szolgáltatók, létesítmények önellenőrző vízvizsgálatát
 • Használatbavételi engedélyhez szükséges mikrobiológiai vízvizsgálatokat (vízvezetékrendszerek kiépítése, bővítése után)
 • HACCP rendszerben előírt ivóvíz önellenőrző vizsgálatokat
 • Állatjóléti támogatás igénybevételéhez szükséges vízvizsgálatokat
 • Ásvány- és gyógyvízzé minősítéshez szükséges vizsgálatok végzését
 • Magánemberek saját kútvízének vizsgálatát
 • Öntözővizek minőségének vizsgálatát
 • Akkreditált mintavételt
 • Magánemberek részére közvetlen mintaleadást


Fürdővíz

A  SYNLAB Hungary Kft. lehetőséget kínál az uszodák, strandok, gyógyfürdők, élményfürdők, szállodai wellness részlegek üzemeltetéséhez elengedhetetlen akkreditált mintavételek és vízvizsgálatok elvégzésére, illetve biztosítja a gondtalan fürdőzéshez szükséges mikrobiológiai és kémiai összetevők nyomon követését, időszakos ellenőrzését.

A vizsgálatok gyakoriságát a 37/1996. (X.18.) NM rendelet tartalmazza.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő. Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények azok a közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vízű medencét üzemeltetnek (pezsgőmedencék, élménymedencék, hidroterápiás kezelők.)

A fürdőmedencék vízkezelési technológiája során a fertőtlenítőszerek, illetve az adalékanyagok (pl.: algaölő, pelyhesítő, pH csökkentő, stb.) adagolását úgy kell végezni, hogy azok ne okozzanak egészségkárosodást. Magyarország teljes területén végzünk akkreditált mintavételt és akkreditált mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokat.

Mit kínálunk Önnek?

 • Uszodák, strandok, gyógyfürdők önkontroll vizsgálati igényeinek gyors kiszolgálását
 • Szállodai wellness részlegek önkontroll vizsgálati igényeinek gyors kiszolgálását
 • Magánemberek saját úszómedencéjének vízvizsgálatát
 • Szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában
 • Rendszeres vizsgálatok esetén szerződéskötési lehetőséget


Felszíni vizek (természetes fürdővizek)

Felszíni vizek használata esetében fontos meghatározni, hogy milyen célokra alkalmas. A vizekben lévő fizikai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai komponensek időszakosan, vagy évszakonként folyamatosan változnak. Rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal a változások nyomon követhetők, illetve meghatározhatók a további víz felhasználási lehetőségek. A gyakorlati felhasználás az eltérő minőségi követelmények alapján természetes vizeinket ivóvíz- és iparivíz-ellátásra, öntözésre és egyéb célokra (pl. haltenyésztés, sport, üdülés, közlekedés) lehet használni.

Természetes fürdők vizsgálatára és mintavételére laboratóriumunk az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) általi feljogosításával rendelkezik. A természetes fürdővizek minőségére vonatkozó eredmények közérdekűek, a vizsgálati eredményeink bekerülnek az OTH rendszerébe.

A minőségi követelményeket a 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet tartalmazza, amely alapján a kijelölt természetes fürdőhelyek vizeinek vizsgálatát végezzük.

Mit kínálunk Önnek?

 • Természetes fürdővizek, szabadstrandok vizének vizsgálatát.
 • Tavak, patakok, bányatavak környezetvédelmi hatóság által előírt vizsgálatainak elvégzését
 • Élővilág számára káros anyagok vizsgálatát
 • Szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában


Felszín alatti vizek (figyelőkút)

Felszín alatti vízkészletünk mennyisége, környezeti és használati értéke európai viszonylatban kiemelkedő jelentőségű. Az ivóvízellátás 95 %-a felszín alatti vízből történik, és szerepük fontos a mezőgazdasági, elsősorban a szántóföldi művelés szempontjából is.

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeket és a szennyezések mérését írja elő.

Akkreditált mintavételeink és akkreditált laboratóriumi vizsgálataink a vízminőségi követelményeknek megfelelően történnek, kémiai és mikrobiológiai paraméterekre.

A figyelőkutak vizsgálata környezetvédelmi szempontból nagy jelentőségű.

Mit kínálunk Önnek?

 • Felszín alatti vízbázisok vizsgálatát
 • Monitoring-figyelőkutak vízvizsgálatát
 • Szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában


Kezelt vizek (víztisztítás, vízlágyítás)

Számos ipari folyamatnak nélkülözhetetlen része a vízkezelési, vízlágyítási eljárás. A SYNLAB különböző technológiákkal kezelt vizek akkreditált mikrobiológiai és kémiai vizsgálatát és akkreditált mintavételét végzi. (pl. hűtővizek, kazánvizek, lágyított vizek, dializáló folyadék előállításához szükséges vizek, stb.)

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő.

A SYNLAB a víztisztítási technológiák által előállított tisztított víz minőségének ellenőrzését a felhasználás céljának megfelelően végzi.

Mit kínálunk Önnek?

 • Vízkezeléssel előállított vizek akkreditált mintavételét és laboratóriumi vizsgálatát
 • Víztisztító berendezések vízlágyítók, ioncserélők hatékonyságának ellenőrzését
 • Kazánvíz vizsgálatokat
 • Melegvíz vizsgálatokat
 • Szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában


Szennyvíz, szennyvíziszap

A SYNLAB önellenőrzésre kötelezett kibocsátó cégek részére mintavétellel együtt szennyvízvizsgálatot végez. (pl. élelmiszeripari vállalatok, közfürdők, autómosók, stb.)

Laboratóriumunk vállalja szennyvíziszapok, komposztok mezőgazdasági felhasználáshoz, mezőgazdasági terület talajára való kijuttatáshoz szükséges vizsgálatok elvégzését.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeket.

Mit kínálunk Önnek?

 • Ipari és kommunális eredetű szennyvizek akkreditált mintavételét és vizsgálatát
 • Szennyvíziszap, komposzt akkreditált mintavételét és vizsgálatát.
 • Segítséget a vizsgálati lista összeállításában