VÍZVIZSGÁLATOK

Ivóvíz (palackozott víz, ásványvíz)

Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszer, ezért emberi fogyasztásra csak a megfelelő minőségű víz alkalmas és biztonságos. Magyarországon az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket, a vizsgálandó paraméterek körét és a vizsgálatok gyakoriságát a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő.

Laboratóriumunk jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelve végzi akkreditált kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatait és akkreditált mintavételi tevékenységét.

Mit kínálunk Önnek?

 • szolgáltatók, létesítmények önellenőrző vízvizsgálatát
 • használatbavételi engedélyhez szükséges mikrobiológiai vízvizsgálatokat (vízvezetékrendszerek kiépítése, bővítése után)
 • HACCP rendszerben előírt ivóvíz önellenőrző vizsgálatokat
 • állatjóléti támogatás igénybevételéhez szükséges vízvizsgálatokat
 • ásvány- és gyógyvízzé minősítéshez szükséges vizsgálatok végzését
 • magánszemélyek saját kútvízének vizsgálatát
 • öntözővizek minőségének vizsgálatát
 • akkreditált mintavételt
 • magánszemélyek részére közvetlen mintaleadást
Ivóvíz vizsgálatra lenne szüksége? Kérjen ajánlatot most!

Ajánlatkérés


Legionella-vizsgálat

Jelen járványügyi helyzetben a kormány 2020 márciusában elrendelte az iskolák, a vendéglátóhelyek, közfürdők és irodák ideiglenes bezárását. A korlátozás eltörlése, enyhítése után a közintézmények, közoktatási intézmények (óvodák, bölcsődék és iskolák), bevásárlóközpontok, kereskedelmi szálláshelyek és azok wellness-részlegei, szolgáltató- és munkahelyek újranyitása fokozott legionella-fertőzési kockázatot jelenthet.

A baktérium légiósbetegséget okoz, amely elsősorban a tüdőt károsítja a COVID-19-hez hasonlóan. Ez a betegség antibiotikummal sikeresen gyógyítható, emberről emberre nem terjed, de súlyos tüdőgyulladást, legvégső esetben halált is okozhat.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő.

A legionella-fertőzés szempontjából kockázati közegnek tekinthető minden olyan épített vízrendszer, ahol együttesen adottak az alábbi feltételek:

 • a rendszerben 20-50 °C közötti víz van
 • a rendszerben fennáll a pangó vízterek kialakulásának veszélye
 • a rendszer használata során vízpermet (aeroszol) képződik.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy akkreditált vizsgálólaboratóriumunkban a munka teljes biztonsággal zajlik, megrendeléseinknek továbbra is a legjobb szaktudásunk szerint tudunk megfelelni, így a SYNLAB segítséget tud nyújtani leendő és új Partnerei számára további megbetegedések kockázatának csökkentésében.

Legionella vizsgálatra van szüksége? Kérjen ajánlatot!

Ajánlatkérés


Fürdővíz

A SYNLAB Hungary Kft. lehetőséget kínál az uszodák, strandok, gyógyfürdők, élményfürdők, szállodai wellness részlegek üzemeltetéséhez elengedhetetlen akkreditált mintavételek és vízvizsgálatok elvégzésére, illetve biztosítja a gondtalan fürdőzéshez szükséges mikrobiológiai és kémiai összetevők nyomon követését, időszakos ellenőrzését.

A vizsgálatok gyakoriságát a 37/1996. (X.18.) NM rendelet tartalmazza.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő. Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények azok a közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vízű medencét üzemeltetnek (pezsgőmedencék, élménymedencék, hidroterápiás kezelők).

A fürdőmedencék vízkezelési technológiája során a fertőtlenítőszerek, illetve az adalékanyagok (pl. algaölő, pelyhesítő, pH csökkentő, stb.) adagolását úgy kell végezni, hogy azok ne okozzanak egészségkárosodást. Magyarország teljes területén végzünk akkreditált mintavételt és akkreditált mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokat.

Mit kínálunk Önnek?

 • uszodák, strandok, gyógyfürdők önkontroll vizsgálati igényeinek gyors kiszolgálását
 • szállodai wellness részlegek önkontroll vizsgálati igényeinek gyors kiszolgálását
 • magánszemélyek saját úszómedencéjének vízvizsgálatát
 • szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában
 • rendszeres vizsgálatok esetén szerződéskötési lehetőséget
Szeretné megvizsgáltatni a fürdővíz minőségét? Kérjen személyreszabott ajánlatot!

Ajánlatkérés


Felszíni vizek (természetes fürdővizek)

Felszíni vizek használata esetében fontos meghatározni, hogy milyen célokra alkalmas. A vizekben lévő fizikai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai komponensek időszakosan, vagy évszakonként folyamatosan változnak. Rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal a változások nyomon követhetők, illetve meghatározhatók a további víz felhasználási lehetőségek. A gyakorlati felhasználás az eltérő minőségi követelmények alapján természetes vizeinket ivóvíz- és iparivíz-ellátásra, öntözésre és egyéb célokra (pl. haltenyésztés, sport, üdülés, közlekedés) lehet használni.

Természetes fürdők vizsgálatára és mintavételére laboratóriumunk az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) általi feljogosításával rendelkezik. A természetes fürdővizek minőségére vonatkozó eredmények közérdekűek, a vizsgálati eredményeink bekerülnek az OTH rendszerébe.

A minőségi követelményeket a 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet tartalmazza, amely alapján a kijelölt természetes fürdőhelyek vizeinek vizsgálatát végezzük.

Mit kínálunk Önnek?

 • természetes fürdővizek, szabadstrandok vizének vizsgálatát
 • tavak, patakok, bányatavak környezetvédelmi hatóság által előírt vizsgálatainak elvégzését
 • az élővilág számára káros anyagok vizsgálatát
 • szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában
Tudni szeretné, hogy a természetes fürdővíz minősége megfelel-e az előírtnak? Kérjen ajánlatot!

Ajánlatkérés


Felszín alatti vizek (figyelőkút)

Felszín alatti vízkészletünk mennyisége, környezeti és használati értéke európai viszonylatban kiemelkedő jelentőségű. Az ivóvízellátás 95%-a felszín alatti vízből történik, és szerepük fontos a mezőgazdasági, elsősorban a szántóföldi művelés szempontjából is.

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeket és a szennyezések mérését írja elő.

Akkreditált mintavételeink és akkreditált laboratóriumi vizsgálataink a vízminőségi követelményeknek megfelelően történnek, kémiai és mikrobiológiai paraméterekre.

A figyelőkutak vizsgálata környezetvédelmi szempontból nagy jelentőségű.

Mit kínálunk Önnek?

 • felszín alatti vízbázisok vizsgálatát
 • monitoring-figyelőkutak vízvizsgálatát
 • szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában
Felkeltettük érdeklődését? Kérjen ajánlatot most!

Ajánlatkérés


Szennyvíz, szennyvíziszap

A SYNLAB önellenőrzésre kötelezett kibocsátó cégek részére mintavétellel együtt szennyvízvizsgálatot végez. (pl. élelmiszeripari vállalatok, közfürdők, autómosók, stb.)

Laboratóriumunk vállalja szennyvíziszapok, komposztok mezőgazdasági felhasználáshoz, mezőgazdasági terület talajára való kijuttatáshoz szükséges vizsgálatok elvégzését.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeket.

Mit kínálunk Önnek?

 • ipari és kommunális eredetű szennyvizek akkreditált mintavételét és vizsgálatát
 • szennyvíziszap, komposzt akkreditált mintavételét és vizsgálatát.
 • segítséget a vizsgálati lista összeállításában
Szüksége van a kibocsájtott szennyvíz ellenőrzésére? Kérjen ajánlatot a SYNLAB-tól!

Ajánlatkérés


Kezelt vizek (víztisztítás, vízlágyítás)

Számos ipari folyamatnak nélkülözhetetlen része a vízkezelési, vízlágyítási eljárás. A SYNLAB különböző technológiákkal kezelt vizek akkreditált mikrobiológiai és kémiai vizsgálatát és akkreditált mintavételét végzi. (pl. hűtővizek, kazánvizek, lágyított vizek, dializáló folyadék előállításához szükséges vizek, stb.)

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet írja elő.

A SYNLAB a víztisztítási technológiák által előállított tisztított víz minőségének ellenőrzését a felhasználás céljának megfelelően végzi.

Mit kínálunk Önnek?

 • vízkezeléssel előállított vizek akkreditált mintavételét és laboratóriumi vizsgálatát
 • víztisztító berendezések vízlágyítók, ioncserélők hatékonyságának ellenőrzését
 • kazánvíz vizsgálatokat
 • melegvíz vizsgálatokat
 • szakmai segítséget a vizsgálati lista összeállításában
Kíváncsi a kezelt víz minőségére? Kérjen ajánlatot!

Ajánlatkérés