Változások a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokban

Változások a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokban

2021.07.12

 

2020. február 7-én lépett hatályba a Kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a korábbi, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

A rendelet meghatározza azokat a minimális intézkedéseket, amelyek a munkahelyen jelen lévő, vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükségesek.

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek során a munkavállalót, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt veszélyes anyag és veszélyes keverék hatása érheti.

A munkáltató köteles a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében a 1993. évi XCIII. törvény értelmében megelőző intézkedéseket végrehajtani, beleértve a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatok megelőzését és megszüntetését is.

De mik változtak az előző rendelethez képest?

Bizonyos fogalommeghatározások, mint például a veszélyes anyag, kockázatértékelés vagy expozíció. És új fogalmakat is bevezettek; veszélyes keverék, védőruha vagy kockázatelemzés.

Több, az 1. mellékletben szereplő vegyi anyag munkahelyi levegőben megengedett határértéke változott. A 2. mellékletben meghatározzák, hogy mekkora a veszélyes anyagok és a szálló- és rostszerkezetű porok megengedett maximális koncentrációja a levegőben. A 3. mellékletben szereplő biológiai expozíciós- és hatásmutatók megengedhető határértékei is változtak és jelentek meg új vegyi anyagok, amelyeket az alábbi táblázatban tekinthet meg.

Megengedett határértékek
  A vizsgált paraméter megváltozása
  Új paraméter
  Megengedhető határérték-változás

A SYNLAB Hungary Kft. új fejlesztések keretében sikeresen bevezette az ITM rendeletben foglalt új paraméterek mérését és munkatársaink megtették a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az új szabályozásnak megfelelően minden vizsgálati paramétert az újonnan meghatározott határértékkel tudjunk mérni megrendelőink számára. Magyarországon egyedülálló módon a SYNLAB Hungary Kft. Foglalkozásegészségügyi Laboratóriuma képes – a hidrazin kivételével – a jelenlegi szabályozásnak megfelelően az összes előírt paraméter vizsgálatára.

2021. január 1-től az eddig is kérhető S-fenil-merkaptursav, anilin, 4,4’-diamino-difenilmetán [MDA], 4,4’-metilén-bisz(2-klóranilin) [MOCA], alumínium és vanádium méréseket már AKKREDITÁLTAN fogjuk kiadni.

Szintén 2021. január 1-től vállaljuk további új, szerves illékony komponensek (oldószermaradványok) AKKREDITÁLT vizsgálatát vizeletből: aceton, diklórmetán, metanol, metil-etil-keton, metil-izobutil-keton, n-Butil-alkohol, tetrahidrofurán. Ez utóbbi komponensek mintavétele, preanalitikája nagyban eltér a többi komponens esetén használtaktól! Mintavétel / megrendelés előtt, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a kirendeltségekkel!

  Felhívjuk figyelmét, hogy az új, akkreditált mérések megkezdésével az 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben már nem szereplő hatásmutatókat, mint a t,t-mukonsav, illetve a p-amino-fenol, kivezetjük a megrendelhető komponensek közül! Helyettük automatikusan az S-fenil-merkaptursavat, illetve az anilint fogjuk megmérni, mint a benzol, illetve az anilin aktuálisan mérendő hatásmutatóit. Az új komponensek árazása eltérhet a korábbi vegyi anyagokétól!

A SYNLAB Hungary Kft. Foglalkozásegészségügyi Laboratóriuma által kínált vizsgálatok listáját itt tekintheti meg.

Vissza a hírekhez